Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Korten

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen.
  • De premie gaat omhoog.
  • De pensioenregeling wordt gewijzigd.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Verhogen (indexatie)

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dat kan alleen als het pensioenfonds financieel gezond is. Is dat niet het geval, dan kunnen we niet verhogen.

Jaar            Indexatie      Stijging van de prijzen*
2024 0,00% -1,98%
2023 9,57% 16,93%
2022 1,43% 3,28%


* de cijfers over de stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.