Pensioen 123 Laag 2

Korten

Wat als er een tekort is?

Omdat onze financiële situatie niet goed genoeg is, hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat hoe we weer financieel gezond worden binnen tien jaar. Dit kan bijvoorbeeld door de pensioenen niet of niet helemaal mee te laten groeien met de loon- of prijsstijging gedurende deze tien jaren.

Het herstel kan sneller gaan dan in tien jaar, maar ook langzamer. In dat laatste geval zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een langere periode zonder verhogingen. Een andere maatregel is het verhogen van de premie. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

Wanneer moeten we korten?

  • als uit het herstelplan blijkt dat we niet binnen tien jaar uit een tekortsituatie kunnen herstellen.
  • als de dekkingsgraad van het pensioenfonds langer dan vijf jaar lager is dan het minimaal vereist vermogen. 

Mogelijke maatregelen voor iedereen

Deze maatregelen gelden voor alle deelnemers van het fonds: iedereen die nog pensioen opbouwt, maar ook gepensioneerden en mensen die voorheen pensioen bij ons opbouwden maar uit dienst zijn gegaan bij IFF. Voor gepensioneerden betekent een verlaging dat zij direct minder te besteden hebben. 

Verwachting voor de komende jaren

De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar volledig kunnen verhogen is klein. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, (maar niet uitgesloten).

Veelgestelde vragen

  • In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

    • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,1 %) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
    • Het lukt het pensioenfonds niet om met behulp van de afgesproken beleidsregels binnen tien jaar op het vereiste vermogen te komen. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk. 
  • Het pensioenfonds probeert bij pensioenverlaging die heeft plaatsgevonden het jaar erop het alsnog te repareren en dat met een terugwerkende kracht van maximaal tien jaar. Daarbij geldt dat het oudste jaar als eerste wordt ingehaald.

     

Meer weten?