Nieuwe pensioenregeling

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels van de overheid gaat uw pensioenregeling veranderen.  De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de Wet toekomst pensioenen waarin deze pensioenregels zijn opgenomen. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.

Om dit te halen zijn vakbonden en werkgevers momenteel in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat IFF en de werknemersverenigingen bij met informatie en advies.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Nieuwe pensioenregels

Tijdlijn

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

De Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

De nieuwe wetgeving gaat in. IFF en de sociale partners maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

IFF en de sociale partners nemen besluit over uw nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

We houden u op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wilt u updates ontvangen over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Geef dan uw e-mailadres door om onze digitale nieuwsbrief met actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnIFFPensioen en ga naar Mijn gegevens om uw e-mailadres vast te leggen. 

E-mailadres doorgeven

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen die zijn vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen  steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen is de pensioenwet aangepast. 

De nieuwe regels voor pensioen gelden per 1 juli 2023, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Sociale partners en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn.

Voorlopig verandert er nog niets. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Op basis van de nieuwe wet maken de sociale partners nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen

Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is helaas nog niet bekend. De werkgever en de werknemersverenigingen gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. De werkgever en de werknemersverenigingen maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in de Wet toekomst pensioenen. In deze wet is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden.

Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij u kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2028 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen de werkgever en werknemersverenigingen, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.