Hoe wij uw klacht afhandelen

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via 020 426 63 60 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr.  Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar  iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.
 • Of een brief sturen naar Stichting IFF Pensioenfonds, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door:

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hebt u uw klacht naar ons gestuurd?

 • U ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van ons.
 • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt vier weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen vier weken uw klacht met motivatie bij het bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
 • Bent u het niet eens met de reactie van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).
 • U kunt uw klacht altijd voorleggen aan de burgerlijke rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen vanaf 1 januari 2024 

 
U kunt vanaf 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiƫle geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website https://geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

De informatie over de Geschilleninstantie Pensioenfondsen is opgenomen in het klachten- en geschillenreglement van het pensioenfonds hiernaast.

Bijlage Grootte
100.51 kB