Over ons

Even voorstellen

Wij zijn IFF pensioenfonds:

  • 1.061 werknemers van IFF bouwen pensioen bij ons op.
  • Elke maand keren we aan 571 pensioengerechtigden een pensioen uit. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen voor uw nabestaanden als u er niet meer bent. 

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en IFF goed kennen:

  • Drie bestuursleden namens de werkgever
  • Twee bestuursleden namens de werknemers
  • Één bestuurslid namens de gepensioneerden

Het is een paritair bestuur: dus voor de helft samengesteld door de werkgever IFF en voor de andere helft door de deelnemers. 

 

Wie zitten er in het bestuur?

Waar staan wij voor?

Onze missie

Het behartigen van de belangen van alle stakeholders van het IFF Pensioenfonds in uitvoering en advies en daarbij een zo optimaal mogelijke uitkering verzorgen via een zelfstandig pensioenfonds voor (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden.

Onze visie

Het IFF Pensioenfonds wil een goede uitkering kunnen verzorgen, die koopkrachtbestendig is en die in lijn is met de pensioenambities, die de sociale partners van IFF hebben afgesproken.

"Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer."

Ilse Brundel, bestuurslid IFF Pensioenfonds

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet IFF samen met de sociale partners. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet verhogen van de pensioenen. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging.

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds. 

Interne controle: Verantwoordingsorgaan en Visitatiecommissie

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Authoriteit Persoonsgegevens en een accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle?

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor de administratie, het vermogensbeheer en het bestuur. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Bij welke kosten maken wij in het Pensioen 1-2-3 leest u hier meer over.

Lees meer over onze kosten

Correctiebeleid

IFF Pensioenfonds doet er alles aan om de uitvoering van de pensioenregeling foutloos te verzorgen. Toch zijn fouten denkbaar, waardoor uw pensioen onjuist wordt vastgesteld. Voor zulke situaties volgt het pensioenfonds de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Als blijkt dat uw pensioen onjuist is vastgesteld, dan staat het pensioenreglement voorop: wat daarin staat is bepalend.

Veelgestelde vragen

De bestuurders van het pensioenfonds die niet in dienst zijn van de werkgever ontvangen een vergoeding, die voor rekening van de werkgever komt.