Beleggen voor uw pensioen

Premie beleggen voor uw pensioen

Elke maand betalen IFF en uzelf premie voor uw pensioen. Van het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt is een deel opgebouwd uit premie en voor een deel uit de opbrengst van de investeringen van het pensioenfonds. Daarom beleggen wij de premies. Zo kunnen we de pensioenen (blijven) uitbetalen en mee laten groeien met de stijging van de prijzen. 

Focus op de lange termijn

Onze focus ligt op de lange termijn. We betalen nu pensioen uit, maar moeten dat ook in de toekomst blijven doen. Een deelnemer die nu 20 jaar is, wil op zijn of haar 80e ook nog pensioen ontvangen. Dat betekent dus dat we minstens 60 jaar vooruit moeten kijken.

Bewuste risico's

Beleggen van pensioen is niet zonder risico’s. Daarom beleggen we voorzichtig en gespreid. Zo zijn we beter bestand tegen economische tegenvallers. We dekken risico’s af waar nodig en houden de kosten scherp in de gaten. 

Hoe wij omgaan met risico's

Wat doen we wel en niet?

We denken goed na over wat we wel en niet doen. In ons beleggingsbeleid hebben we uitgewerkt wat wij belangrijk vinden. We willen bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen waarom we voor een bepaalde beleggingscategorie kiezen en wat dat oplevert. 

Ons beleggingsbeleid
esg

Verantwoord beleggen

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden. 

Veelgestelde vragen

Het Pensioenfonds IFF maakt voor zijn beleggingen gebruik van verschillende vermogensbeheerders:

  • Vastrentende waarden: Robeco en M&G
  • Vastgoed: M&G en CBRE Vastgoed
  • Aandelen: WTW & Robeco

De BAC (beleggingsadviescommissie) adviseert het pensioenfondsbestuur over de strategie en ziet toe op de uitvoering van de beleggingen.

Een laag rendement heeft geen goede invloed op de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie niet goed genoeg? Dan kan het zijn dat uw pensioen niet meegroeit met de prijsstijgingen. Wanneer de financiële positie langere tijd niet goed genoeg is, kan het zijn dat we uw pensioen moeten verlagen. Dit doen we alleen als het echt niet anders kan. Het IFF Pensioenfonds heeft nog nooit de pensioenen hoeven verlagen.

Klik hier voor meer informatie over de financiële positie van uw pensioenfonds.

Hoeveel rendement halen wij?

Hieronder ziet u ons rendement van de afgelopen jaren. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
24,1% -0,3% 11,8% 2,7% 0,9% 15,8% 9,4% 0,7% -21,6%