Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) per eind oktober 2023 is 130,0%. De actuele dekkingsgraad per eind oktober is 134,7%.

 

 

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op korte termijn heeft een lage dekkingsgraad geen gevolgen voor de uitkeringen en de pensioenopbouw. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen wij aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind september. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen (deels) te kunnen verhogen.

Hoe groot moet de buffer zijn?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 14,1% (oktober 2023) meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus een buffer van 14,1%. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 130,0% (per eind oktober 2023) boven het vereiste niveau. Het pensioenfonds heeft momenteel dus voldoende financiële buffers.

Lees meer

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.