Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) per eind september 2021 is 116,4%. De actuele dekkingsgraad per eind oktober is 118,9%. 

De stemming op de aandelenbeurzen was positief. Aandelen profiteerden van goede winstcijfers over het derde kwartaal. De verplichtingen stegen licht, doordat de rente in oktober daalde. Door de stijging van het vermogen is de actuele dekkingsgraad eind oktober 2021 iets hoger dan de maand ervoor. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in oktober verder gestegen.

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op korte termijn heeft een lage dekkingsgraad geen gevolgen voor de uitkeringen en de pensioenopbouw. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen wij aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind september. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen (deels) te kunnen verhogen.

 

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

  • Het is onzeker hoe de financiële markten en rentestand zich zullen ontwikkelen. Door voorzichtig te beleggen en door de beleggingen goed te spreiden over verschillende financiële mogelijkheden zoals aandelen, leningen en vastgoed maar ook verschillende landen en regio’s, hebben wij ons gewapend tegen moeilijke omstandigheden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal er alles aan doen om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Daarbij staat één ding centraal: de toekomstige opbouw en betaling van uw pensioen.

  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

  • Bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 122% hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten groeien met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie).