Pensioen ontvangen

Betaaldata

Betaaldata 2024: we betalen uw pensioenuitkering tussen de 21e en 26e van de maand. Klik hier voor de betaaldata van 2024. In MijnIFFPensioen ziet u uw persoonlijke pensioeninformatie.

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Lees meer

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Lees meer

Pensioenuitkering

Indexatie
Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Uw pensioen is per 1 januari 2024 niet verhoogd, maar gelijk gebleven.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Wijzigingen hoeft u niet door te geven als u in Nederland woont. Adreswijzigingen, berichten over huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de gemeente zo lang u in Nederland woont. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven. Een ander e-mailadres kunt u doorgeven in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen.

Bij een scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of einde van een periode van samenwonen heeft uw ex-partner mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is afhankelijk van verschillende situaties. U en uw ex-partner worden hierover schriftelijke geïnformeerd.

pensioen ontvangen

Welke keuzes hebt u in onze pensioenregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering.

Lees meer