Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf?

Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Pensioenregelingen vergelijken

Pensioenregelingen vergelijken

Eerst hoger dan lager (of omgekeerd)

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 67 jaar. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen (of omgekeerd)

U kunt ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen en andersom.