Pensioen 123 Laag 2

Eerst hoger dan lager (of omgekeerd)

U kunt er op uw pensioendatum voor kiezen om eerst meer en later minder pensioen te ontvangen of andersom. Dat kan handig zijn wanneer u eerder met pensioen gaat dan uw AOW-datum en u wilt extra pensioen ontvangen tot aan de AOW-datum. U kunt zo het gemis aan AOW (gedeeltelijk) opvangen.

Eerst hoog dan laag

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.
 

Eerst laag dan hoog

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment hebt u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

U ontvangt een half jaar voordat u met pensioen gaat, een brief en een aantal formulieren van het pensioenfonds om uw pensioenkeuzes aan ons door te geven. 

lab

Veelgestelde vragen

U maakt de keuze voor hoog/laag of laag/hoog tenminste twee maanden vóór uw pensioendatum. U ontvangt een half jaar voordat u met pensioen gaat, een brief en een aantal formulieren van het pensioenfonds en daarop kunt u aangeven of en op welke manier u uw pensioen wilt variëren.

Stel dat u eerder met pensioen gaat dan uw AOW-leeftijd. U gaat bijvoorbeeld op uw 65ste met pensioen en uw AOW-leeftijd is 67. U heeft dan de eerste twee jaar van uw pensionering een lager inkomen omdat u nog geen AOW ontvangt. U kunt dit compenseren door alvast een stukje van uw pensioen naar voren te halen, tot het moment dat u AOW ontvangt.

Meer weten?