Pensioen 123 Laag 2

Verhogen (indexatie)

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Of dit kan, hangt af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

 

We proberen de pensioenen elk jaar te verhogen met de stijging van de prijzen (We kijken hiervoor naar de CBS-prijsindex gemeten van oktober tot en met oktober).

Wanneer kunnen we verhogen?

Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

Beleidsdekkingsgraad

Verhoging

Lager dan 110%

Geen verhoging toegestaan

Tussen 110% en 140,4%*

Gedeeltelijke verhoging mogelijk

Boven 140,4%

Volledige verhoging mogelijk

* Deze stand is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente). Deze kan jaarlijks wijzigen. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig verhogen. Soms is het beter wat minder verhoging toe te passen, zodat we de pensioenen in de komende jaren ook kunnen verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

 

Verhoging in de afgelopen jaren

Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan iets minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan verhogen we het pensioen wel. Soms kunnen we dan een extra verhoging doorvoeren. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling.

Jaar       Prijsindex

Toegekende

indexatie

Indexatie-

achterstand

2014 0,90% 0,15% 2,74%
2015 0,75% 0,33% 3,18%
2016 0,44% 0,16% 3,47%
2017 0,36% 0,00% 3,84%
2018 1,34% 0,70% 4,50%
2019 1,68% 1,24% 4,96%
2020 1,73% 0,93% 5,80%
2021 1,12% 0,00% 6,98%
2022 3,28% 1,43% 8,96%
2023* 16,93% 9,57% 14,71%

* Ons pensioenreglement voorziet in een reguliere toeslag van maximaal 4% en een extra toeslag voor uitzonderlijke situaties. Het bestuur van het pensioenfonds ziet de recordinflatie van 16,93% als een uitzonderlijke situatie en heeft daarom besloten van deze bepaling in het pensioenreglement gebruik te maken om de pensioen per 1 januari 2023 extra te verhogen. 

Verwachting voor de komende jaren

De kans dat we de komende jaren uw pensioen (gedeeltelijk) verhogen is groot. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar niet uitgesloten. 

Veelgestelde vragen

  • Wij hebben meerdere jaren de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de prijsontwikkeling.

    Hierdoor wordt uw pensioen minder waard. Een achterstand in het verhogen van de pensioenen kunnen wij repareren door achteraf, wanneer daar voldoende middelen voor zijn, extra geld te stoppen in het alsnog verhogen van de pensioenen.