Dekkingsgraden

Twee soorten dekkingsgraden

  • de maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand. 
  • de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde over de laatste 12 maanden

2024

Datum Beleidsdekkingsgraad Nominale dekkingsgraad
Maart 2024 132,1% 134,0%
Februari 2024 131,4% 133,8%
Januari 2024 131,0% 131,7%

De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen hoeveel vermogen we hebben en de pensioenverplichtingen. Het vermogen bestaat uit de premies die we ontvangen en het rendement dat we maken op onze beleggingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Hoe hoog de verplichtingen zijn hangt onder andere af van de rente en de levensverwachting.