Financiële positie

Wat is de financiële positie per 30 september 2019?

  • Vermogen We hebben per 30 september 2019 € 444,4 miljoen in kas.
  • Verplichtingen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst), is € 398,7 miljoen.
  • Nominale dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De dekkingsgraad per 30 september 2019 is 111,5%.
  • Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind september was deze 115,5% (gemiddelde over oktober 2018 tot en met september 2019).

Verplicht extra buffers opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 15% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 115,5%, we hebben dus 15,5% extra. Dat is genoeg.

Herstelplan

Het fonds heeft sinds 30 september 2017 geen tekort meer en daarom is er geen herstelplan meer van toepassing.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer bij een tekortsituatie

Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans dat uw pensioen kan worden verhoogd (indexatie). Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Een andere maatregel is het korten van pensioenen.

Hoe zeker is uw pensioen?

Meer over indexatie en korten

De ontwikkeling van de dekkingsgraden

Het financieringsbeleid