Pensioen 123 Laag 2

Als u van baan verandert

Uw pensioen meenemen of laten staan?


U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, maar u kunt uw pensioen ook laten staan.

Zelf kiezen voor waardeoverdracht als uw pensioen in 2024 hoger is dan € 592,51

Wanneer uw pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024), dan kunt u zelf kiezen of u uw pensioen overdraagt naar een nieuwe pensioenuitvoerder of dat u uw pensioen laat staan bij ons pensioenfonds. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Checklist keuze wel of geen waardeoverdracht

Vergelijk bijvoorbeeld:

  • De pensioenregeling van beide fondsen > gebruik de pensioenvergelijker
  • De financiële situatie van beide fondsen > vergelijk de dekkingsgraden
  • Hoe de indexatie is geregeld en of de fondsen de laatste jaren hebben geïndexeerd > bekijk de financiële positie
  • Hoeveel keuzemogelijkheden hebben beide fondsen. > kunt u bijvoorbeeld eerder met pensioen?
  • Wat er is geregeld voor partner en kinderen in beide regelingen? > is er partnerpensioen?
  • Als u het prettig vindt om van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen, kan dit een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen*. U kunt ook pensioen dat u hebt opgebouwd bij eerdere werkgevers overdragen.

*Let op: Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% is.

Automatische waardeoverdracht bij pensioen minder dan € 592,51 per jaar

Wanneer uw pensioen lager is dan € 592,51 bruto per jaar (2024) wordt uw pensioen vanuit IFF Pensioenfonds automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt vanzelf bericht wanneer uw pensioen is overgedragen. Hebt u geen nieuwe uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. Pensioen van minder dan € 2,- vervalt.

Doet u niets dan blijft uw opgebouwde pensioen bij IFF Pensioenfonds staan

Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds dan blijft uw opgebouwde pensioen bij ons staan.

  • U krijgt uw pensioen maandelijks uitgekeerd vanaf uw pensioendatum.
  • Wezenpensioen voor uw kinderen blijft staan. Kinderen die zijn geboren nadat u IFF hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen.
  • Als uw partner bij ons bekend is wanneer u uit dienst gaat, dan blijft het opgebouwde pensioen voor hem/haar staan. U kunt geen nieuwe partner meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan.
  • U kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van IFF Pensioenfonds als u komt te overlijden.

Veelgestelde vragen

Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij de pensioenuitvoerder waar u het pensioen naar wilt overdragen.

U ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht van ons.

Uw pensioen verhogen wij met de stijging van de prijzen (indexatie) als de financiële situatie van het pensioenfonds goed is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

 

Meer weten?