Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO 2022 vindt u in Mijn documenten in MijnIFFPensioen. Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudig informatie terugvinden op onze website. Op deze pagina vindt u een antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kom in contact met ons! Wij helpen u graag verder. 

 

Ga met uw pensioen aan de slag!

UPO 2022 ontvangen? Breng uw pensioen in kaart aan de hand van drie eenvoudige stappen. U hebt nodig:

 • Kladblok & pen
 • Calculator
 • Uw DigiD inloggegevens

1. Check uw Pensioen bij IFF

Log in met DigiD en bekijk in MijnIFFPensioen hoeveel IFF-pensioen u hebt opgebouwd. Schrijf het bedrag op uw kladblaadje.  

 2. Kijk waar u nog meer pensioen hebt staan

Bekijk via www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u bij andere werkgevers hebt opgebouwd. In het eindbedrag dat u op het dashboard ziet is ook uw Aow, het pensioen dat u van de overheid krijgt, meegeteld. Ook uw IFF-pensioen staat hier bij. Schrijf het bedragen van eventuele andere pensioenen op uw kladblaadje. 

3. Tel de bedragen op en klaar!

Tel de bedragen bij elkaar op. Gefeliciteerd! U hebt nu een aardig beeld van welk pensioen u later kunt verwachten! 

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2021. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Veelgestelde vragen over het UPO

 • Wij hebben de gegevens gebruikt die op 1 januari 2021 bij ons bekend waren. Bent u bijvoorbeeld getrouwd na 1 januari 2021, dan staat uw nieuwe partner nog niet op het UPO vermeld. Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke gegevens vóór 2021 en ziet u dat niet op het UPO?  Neem dan contact met ons op.

 • Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij IFF Pensioenfonds is een aanvulling op de AOW van de overheid. Omdat u vanaf de AOW-leeftijd ook AOW ontvangt, bouwt u niet over uw hele salaris ouderdomspensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt ziet u hier op het UPO staan. Dit bedrag heet franchise.

 • Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. 

 • Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris, maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttimepercentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn, maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast kan een echtscheiding of een waardeoverdracht van een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) van invloed zijn.

 • De toelichtingen van afgelopen jaren vindt u op de website bij documenten. Sinds 2020 is er geen aparte UPO toelichting meer. Hebt u vragen dan kunt u de informatie op de website lezen of u kunt contact opnemen met onze afdeling pensioenservice.

 • U kunt dit jaar op uw UPO weer zien wat uw bereikbaar pensioen is. Wij gaan er bij de berekening vanuit dat uw salaris, uw werktijdpercentage en het pensioenreglement niet wijzigen. Ook een andere wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, kan de hoogte van het pensioen beïnvloeden.

 • Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

 • De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer informatie vindt u hier

 • Op het UPO vindt u de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en er staat eventueel vermeld dat er een herstelplan van toepassing is. Deze informatie is op basis van voorlopige cijfers. De cijfers worden pas later dit jaar definitief vastgesteld. 

  De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Lees hier meer over de actuele financiële positie.

  Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: onder het kopje 'Hoe zeker is uw pensioen?'.

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Life events, zoals trouwen, scheiden of arbeidsongeschikt raken.
  • Persoonlijke keuzes, zoals eerder met pensioen gaan, of ouderdomspensioen omruilen naar partnerpensioen.
 • Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

  Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

 • De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

 • De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2020. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen. 

 • Na uitdiensttreding kunt u geen (nieuwe) partner meer aanmelden bij het pensioenfonds. Staat op dit UPO geen partner vermeld en is er wel een pensioen voor een partner opgebouwd? Dan wordt dit op uw pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.