Beleggingsbeleid

Mei 2018

Zoals elk pensioenfonds is het uitgangspunt genoeg geld in bezit te hebben om iedereen van pensioen te voorzien. Zetten we het geld alleen op de bank zal er niet genoeg zijn en hiervoor moet het pensioenfonds beleggen. Beleggen is niet zonder risico en dat doet het pensioenfonds uiteraard niet zo maar.

Wij hebben hiervoor een beleid waarin staat hoe het geld van het pensioenfonds belegd moet worden en dit wordt in overleg met de Beleggingsadviescommisie gedaan (BAC).

In de BAC bespreken ze de beleggingen en wat er allemaal om ons heen gebeurt wat invloed kan hebben op de inkomsten en uitgaven. Om er zeker van te zijn dat het goed gedaan wordt, wordt er elke 3 jaar een onderzoek gedaan om dit te controleren.

Volgens dit beleid belegt het pensioenfonds voor:

  • 70%  in geldleningen aan overheid ( ca 40%)  of bedrijven ( ca 60%) (Obligaties) bij Robeco en M&G
  • 15% Aandelen bij Northern trust
  • 15% in onroerend goed bij CBRE en M&G

Dit wordt ook wel een strategische mix genoemd. Het zal niet altijd exact de percentages zijn zoals genoemd en daarom hebben we afgesproken dat het een beetje mag afwijken. Wordt dit te veel omhoog of omlaag dan wordt er gekeken hoe we kunnen zorgen dat de verdelingen weer goed zijn.

In alle gevallen wordt er belegd in pakketjes (fondsen) en niet in individuele geldlening of aandelen.

Het is belangrijk dat er veel variatie in de pakketjes zit zoals bijvoorbeeld veel verschillende landen of soorten bedrijven . Als er weinig variatie in de pakketjes zit, loopt het pensioenfonds het risico dat als het slecht gaat met een specifiek land of bedrijf dat kan betekenen dat we niet genoeg geld hebben om iedereen pensioen te geven.

Andere dingen waar het BAC naar kijkt is:

Rente afdekking: De uitkeringen zijn afhankelijk van de hoogte van de rente. Omdat een daling van de rente ervoor kan zorgen dat het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om iedereen pensioen te geven, zoeken we ook beleggingen die afhankelijk zijn van de rente. Hiervoor gebruiken we geldleningen die voor langere tijd vast liggen.

Vreemd geld (valuta) afdekking: Het pensioenfonds belegt niet alleen in euro’s maar ook in geld van andere landen. Dit andere geld heeft een waarde in euro’s en dat kan nog wel eens verschillen. Om te zorgen dat dit niet te grote verschillen geeft hebben we een financiele instelling bereidt gekregen om dat risico over te nemen.

Kredietrisico: de Geldleningen worden vooral gedaan aan landen en bedrijven met een hele goede score. Dit wordt ook wel rating genoemd.


Triple A rating is dus heel erg goed en stabiel. Een voorbeeld van een triple A rating is Nederland omdat wij flexibel zijn en een goede economie hebben

Van alle beleggingen staat er altijd voorop dat we Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.