Nieuwsbericht

Onderzoek: Hoe denkt u over beleggen en de bijbehorende risico's voor uw pensioen?

19 juli 2023

Per 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels van de overheid gaat uw pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 veranderen. IFF (de werkgever), de vakbonden (sociale partners) en de ondernemingsraad zullen afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de nieuwe regeling, maar wordt wel op de hoogte gehouden zodat we ons kunnen voorbereiden. Wij willen graag weten hoe u denkt over beleggen en de bijbehorende risico's. Dan kunnen we hier in onze voorbereiding op de nieuwe pensioenregeling rekening mee houden.

Wanneer ga ik iets merken van de veranderingen en wat kan ik doen? 

De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan. Dat lijkt nog ver weg maar in de tussentijd zijn wij al druk bezig met de voorbereiding op de nieuwe regels. Daarbij moeten we soms ook keuzes maken. Eén van die keuzes is bijvoorbeeld hoe we de pensioenpremies in de toekomst gaan beleggen. Bij het maken van deze keuze kunt u ons helpen. Wij willen graag weten hoe u aankijkt tegen beleggen en de risico’s die daarbij horen. 

Een beleggingsbeleid dat past bij jullie voorkeuren

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. Deze inleg van premies alleen is niet genoeg om alle pensioenen te kunnen betalen en waardevast te houden. Daarom beleggen wij deze premies. Op die manier behalen we rendement voor het betalen van pensioenuitkeringen. Zoals u weet, kent beleggen risico’s. Wij willen bij onze beleggingskeuzes zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van onze deelnemers. Daarom onderzoeken we de voorkeuren van u en uw (oud-)collega’s.  

U ontvangt een uitnodiging op uw (digitale) deurmat van onderzoeksbureau Ipsos!

Door een digitale vragenlijst in te vullen, kunt u meedoen aan het onderzoek. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk deelnemers de vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we ons beleid goed laten aansluiten op de voorkeuren van onze deelnemers, jullie dus. Meedoen kost u maar 10 minuten. U ontvangt rond 22 augustus van onderzoeksbureau Ipsos een uitnodiging op de (digitale) deurmat met een link om deel te nemen aan het onderzoek. U hebt tot en met 17 september 2023 de tijd om het onderzoek in te vullen.

Werken op laptop

Veelgestelde vragen over het onderzoek

Kan ik het onderzoek fout invullen? 

Nee, er zijn geen goede of foute antwoorden. U geeft in het onderzoek uw persoonlijke voorkeuren aan. 

Hoe werken de vragen met de cirkels over risicohouding? 

In het onderzoek zitten vragen met cirkels verwerkt. Dit is een goedgekeurde onderzoeksmethode door de AFM (de toezichthouder) en hiermee kunnen wij op een zo neutraal mogelijke manier uw risicovoorkeuren meten. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog niet eerder zulke vragen hebt gezien. In de afbeelding hiernaast wordt de opbouw van de cirkels toegelicht.

Wat als ik niets van beleggen af weet? 

Ook als u niet veel weet van beleggen, kunt u deelnemen aan het onderzoek. In de vragenlijst wordt elke vraag zorgvuldig ingeleid. Wilt u meer weten over beleggen? Op onze website vindt u meer informatie.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Het onderzoek is anoniem

Onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos voert het onderzoek voor ons uit. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn dus niet tot u te herleiden. 

Uw gegevens zijn veilig

Om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Ipsos. In ons privacystatement  vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

  • Voor technische vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de helpdesk van Ipsos via PensioenfondsIFF@ipsos-online.com 
  • Voor vragen over uw pensioen bij IFF Pensioenfonds kunt u contact opnemen met pensioenservice  
  • Meer informatie over de nieuwe pensioenregels vindt u hier