Nieuwsbericht

Vertegenwoordiging van gepensioneerden

20 december 2023

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Daarom gelden er sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 veranderen. Op basis van de nieuwe regels maken IFF, de Ondernemingsraad (OR) en de vakbonden (FNV en CNV) afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Om in dit proces de belangen van gepensioneerden te behartigen wordt de Gepensioneerden Vereniging IFF opgericht.

Hoorrecht voor gepensioneerden
In de nieuwe wet is opgenomen dat een vereniging van gepensioneerden het recht heeft om een oordeel uit te spreken over de afspraken die gemaakt worden over de nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we ‘hoorrecht’. Een voorwaarde om gebruik te mogen maken van dit hoorrecht is dat de vereniging minimaal 10% van de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Oprichting van een vereniging van gepensioneerden
Om gebruik te kunnen maken van dit hoorrecht, is onderzocht of gepensioneerden van IFF belangstelling hebben in de oprichting van een gepensioneerdenvereniging. Tot nu toe hebben al bijna 100 gepensioneerden aangegeven hier interesse in te hebben. Gezien er in totaal 564 pensioengerechtigden zijn (zie jaarverslag 2022) wordt de wettelijke eis van 10% daarmee ruimschoots gehaald. De voorbereidingen voor het oprichten van de Gepensioneerden Vereniging IFF worden daarom voortgezet.

Zo meld u zich aan
Heeft u belangstelling om lid te worden van de Gepensioneerden Vereniging IFF? Stuur dan een e-mail naar Guus van Es via gpvanes@planet.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen via 06 57348000.