Nieuwsbericht

Nieuwe pensioenkeuze bedrag ineens uitgesteld naar 2025

20 december 2023

De overheid heeft de invoering van bedrag ineens opnieuw uitgesteld. Deze nieuwe pensioenkeuze gaat nu op zijn vroegst in op 1 januari 2025. Ook die datum is nog niet zeker, want zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. 

Wat is bedrag ineens? 
Bij de keuze voor bedrag ineens kunt u, als u met pensioen gaat, maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in 1 keer ontvangen. Door te kiezen voor een bedrag ineens wordt het pensioen dat u daarna maandelijks ontvangt wel lager. Ook kan het gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt of voor uw belastingaangifte. 

Wanneer komt er meer duidelijkheid over deze pensioenkeuze?
Begin volgend jaar bespreekt de Tweede Kamer bedrag ineens. Als zij dit wetsvoorstel goedkeuren gaat het naar de Eerste Kamer. Pas als zij ook akkoord zijn is de mogelijkheid voor een bedrag ineens definitief. De overheid denkt dat 1 januari 2025 een realistisch doel is, maar geeft aan dat verder uitstel ook mogelijk is. Zodra er meer duidelijk is over deze pensioenkeuze, brengen wij u op de hoogte.