Nieuwsbericht

Voorlopige informatie over bedrag in één keer

5 augustus 2022

Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om hier een keuze aan toe te voegen. Namelijk de mogelijkheid om op het moment dat u met pensioen gaat maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te ontvangen.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel vanaf 1 juli 2023 van kracht wordt. Dit betekent dat u van deze keuze gebruik kunt maken als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer is deze datum zeker. Het kan dus ook later worden.

De keuze in één keer maximaal 10% van uw pensioen ontvangen in het kort

Als u met pensioen gaat kunt u er straks voor kiezen om maximaal 10% van uw ouderdomspensioen in één keer op te nemen. De overheid voegt deze nieuwe keuze toe, zodat u uw pensioen nog beter kunt laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie en toekomstwensen. Met dit bedrag kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een verbouwing betalen. Het doel bepaalt u zelf.

U kunt deze keuze één keer maken: vlak voordat u met pensioen gaat. Als u ervoor kiest om een deel van uw pensioen in één keer te laten uitbetalen, dan heeft dat wel gevolgen voor de hoogte van uw levenslange pensioenuitkering. Deze wordt lager. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie hoeveel lager dat precies wordt.

Ook kan uw keuze invloed hebben op eventuele toeslagen die u ontvangt en de hoogte van de belasting die u betaalt. Een financieel adviseur kan voor u in kaart brengen of het in één keer opnemen van een deel van uw pensioen past bij uw situatie. Keuze voor een 'bedrag ineens' sluit de keuzemogelijkheid 'hoger-lager' uit.

Meer informatie volgt later dit jaar

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum zeker is, bieden we u meer informatie over deze nieuwe keuze.