Nieuwsbericht

De prijzen zijn licht gedaald, de pensioenen blijven gelijk

20 december 2023

Het bestuur van uw pensioenfonds probeert elk jaar uw pensioen te verhogen zodat uw pensioen gelijk op gaat met de stijging van de prijzen. Zo behoudt uw pensioen zijn waarde. We kijken hiervoor naar de prijsstijging gemeten van oktober tot en met oktober. Dit jaar zijn de prijzen in deze periode niet gestegen, maar licht gedaald. Daarom zullen we de pensioenen per 1 januari 2024 niet verhogen, maar blijven ze gelijk.

Wat is inflatie?
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt dan volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu, omdat de prijzen stijgen. Dit noemen we inflatie. Hoeveel de prijzen stijgen weten we doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit meet.

Wat is indexatie?
Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, wordt uw pensioen minder waard. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw pensioen ieder jaar te verhogen, zodat uw pensioen gelijk op gaat met de stijging van de prijzen. Dat noemen we indexatie. We kijken hiervoor naar de CBS-prijsindex gemeten van oktober tot en met oktober. Dat is vastgelegd in ons pensioenreglement

De uitgangspunten voor indexatie
Als wij een besluit nemen over indexeren kijken we in ieder geval naar deze uitgangspunten:
- de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds
- de indexatieregels zoals zijn vastgelegd in het pensioenreglement
- de periode en de maatstaf voor vaststellen van de hoogte van de indexatie

Deze drie belangrijke uitgangspunten vormen samen de basis van het besluit of de pensioenen wel of niet verhoogd kunnen worden.

Waarom worden de pensioenen dit jaar niet verhoogd? 
Wij begrijpen dat het niet verhogen van de pensioenen voor u een teleurstellende boodschap is. Om de pensioenen te kunnen verhogen moeten wij voldoen aan de regels die de werkgever en het pensioenfonds hebben afgesproken. Zo moet de financiële positie van het fonds, de beleidsdekkingsgraad, voldoende zijn voor een (gedeeltelijke) verhoging. De beleidsdekkingsgraad was in december 2023 130,1%, wat voldoende is om (gedeeltelijk) te indexeren. Daarnaast kijken we naar de stijging van de prijzen in een bepaalde periode. In ons geval gaat het om het consumentenprijsindexcijfer (cpi) in de periode oktober 2022 tot oktober 2023. In deze periode zijn de prijzen niet gestegen, maar licht gedaald met 1,98% ten opzichte van het jaar ervoor. Op basis hiervan is besloten dat uw pensioen per 1 januari 2024 niet wordt verhoogd, maar gelijk blijft.