Nieuwsbericht

Het risicopreferentieonderzoek

29 februari 2024

Na de zomer van 2023 hebben wij een risicopreferentie onderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek heeft 15 tot 20% van de gevraagde deelnemers deelgenomen. Daar zijn wij heel blij mee. In dit onderzoek wordt de risicobereidheid van deelnemers gemeten: wat is voor ons als pensioenfonds een aanvaardbaar beleggingsrisico om te nemen. Ook zijn er extra vragen toegevoegd om meer gevoel te krijgen bij hoe de deelnemers denken over verschillende toekomstscenario’s, zoals het onderbrengen van de opgebouwde pensioenaanspraken bij een verzekeraar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers, met name de gepensioneerden, tevreden zijn over hun pensioenfonds. Wel staat een meerderheid open voor een andere uitvoerder. Een deel van de ondervraagde deelnemers vindt het belangrijk om keuzevrijheid te hebben in een toekomstige regeling, zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase. Een deel van de ondervraagden vindt solidaire elementen voor de pensioengerechtigden belangrijk. Deelnemers zijn bereid om risico te nemen en zijn wat zelfstandiger in vergelijking met deelnemers van andere pensioenfondsen. Met name de deelnemers met een relatief lager inkomen en slapende deelnemers zijn bereid om risico te nemen. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet gekoppeld aan bepaalde locaties.

Naar de uitkomsten
Toekomst