Nieuwsbericht

Veel reacties op ons onderzoek: dank voor uw deelname!

31 oktober 2023

In augustus 2023 hebben wij u gevraagd om deel te nemen aan ons onderzoek over beleggen en de bijbehorende risico’s. 435 van jullie hebben daar gehoor aan gegeven en jullie stem laten horen. Bedankt daarvoor! Wij delen graag de reacties op het onderzoek en wat er met de uitkomsten van het onderzoek gaat gebeuren. 

Bedankt voor uw deelname!

Aan dit onderzoek hebben in totaal 435 van jullie deelgenomen: 187 (43%) deelnemers die nog in dienst zijn bij IFF, 100 (23%) deelnemers die niet meer in dienst zijn bij IFF en 148 (34%) gepensioneerde deelnemers

In verhouding tot het totaal aantal deelnemers van IFF Pensioenfonds, is het onderzoek ingevuld door:

  • 17% van alle deelnemers die nog in dienst zijn bij IFF
  • 9% van alle deelnemers die niet meer in dienst zijn bij IFF
  • 26% van alle gepensioneerde deelnemers

We zijn blij dat zo veel van jullie de tijd hebben genomen om dit belangrijke onderzoek in te vullen. Bedankt voor uw deelname!

Werken op laptop

Waarom hebben we dit onderzoek gedaan?

Per 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels van de overheid gaat uw pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 veranderen. IFF (de werkgever), de vakbonden en de ondernemingsraad maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de nieuwe regeling, maar wordt wel op de hoogte gehouden zodat we ons kunnen voorbereiden.

1 januari 2028 lijkt nog ver weg, maar in de tussentijd zijn wij al druk bezig met de voorbereiding. Daarbij moeten we soms ook keuzes maken. Eén van die keuzes is bijvoorbeeld hoe we de pensioenpremies in de toekomst gaan beleggen. Wij willen bij onze beleggingskeuzes zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van onze deelnemers. Daarom hebben wij onderzoek gedaan hoe u en uw (oud-)collega’s denken over beleggen en de bijbehorende risico’s.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het onderzoek is gesloten en op dit moment worden de uitkomsten van het onderzoek zorgvuldig geanalyseerd. Als die analyse is afgerond zullen wij de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek delen via een nieuwsbericht op de website. De uitkomsten nemen wij vervolgens mee in onze voorbereiding op de nieuwe pensioenregeling.