Pensioen 123 Laag 2

Partnerpensioen

Uw partner ontvangt pensioen als u overlijdt

Uw partner krijgt een partnerpensioen als u overlijdt. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij de gegevens automatisch door van de gemeente. Hebt u een samenlevingscontract? Meld het dan bij IFF, zij geven het door aan het pensioenfonds.

Standaard bouwt u naast het ouderdomspensioen voor uzelf ook een partnerpensioen op voor uw partner.

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband ontvangt uw partner een partnerpensioenuitkering van het fonds. Deze bedraagt 70% van pensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij IFF zou werken. 

Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner mogelijk ook partnerpensioen. De hoogte hiervan hangt af van de keuzes die u maakt als u met pensioen gaat.

Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om een deel van het partnerpensioen van uw partner om te ruilen voor extra ouderdomspensioen, of omgekeerd.

Wettelijke Anw-regeling

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Veelgestelde vragen

Uw partner komt in aanmerking als:

  • als u getrouwd bent of
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • een samenlevingscontract dat gemeld is bij IFF

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit wordt aan uw ex-partner uitgekeerd wanneer u overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd.