Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via uw werkgever IFF doet u mee aan onze pensioenregeling en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 67 jaar wordt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, op zijn vroegst op uw 55e. U kunt het ook later in laten gaan, uiterlijk vijf jaar na uw AOW-ingangsdatum.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van ons is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Uw ouderdomspensioen ontvangt u zolang u leeft. 

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen ziet u als u inlogt bij MijnIFFPensioen en staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot € 66.261,- (2021) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Hebt u ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd? Uw totale pensioen kunt u zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Veelgestelde vragen

  • Minimaal drie maanden voor uw pensioendatum ontvangt u informatie over uw pensioen en de keuzes die u hebt. Ga naar MijnIFFPensioen om uw pensioensituatie bekijken.

  • Wij houden de premie in op uw bruto salaris. U betaalt er nu dus geen belasting over. U betaalt later wél belasting over de pensioenuitkering.

  • Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Hebt u tijdens uw dienstverband wisselend in deeltijd gewerkt, bijvoorbeeld eerst een aantal jaren 50% en daarna een periode 100%? Dan berekenen we de hoogte van uw pensioen ook aan de hand van het gemiddelde deeltijdpercentage over uw gehele IFF-loopbaan.

    U bouwt per jaar pensioen op. Hierbij wordt rekening gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage in dat jaar. Verandert uw deeltijdpercentage in een jaar? Dan wordt voor het pensioen uitgegaan van het gemiddelde deeltijdpercentage in dat jaar. Uw ouderdomspensioen is een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks hebt opgebouwd.