Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook over uw pensioen moet u samen afspraken maken. Bespreek de mogelijkheden met uw echtscheidingsadvocaat of mediator.

Checklist uit elkaar gaan

Waar moet u aan denken als u uit elkaar gaat?

 • Meld het beëindigen van uw samenlevingscontract aan IFF.
 • Geef uw scheiding aan ons door als u in het buitenland woont. Als u in Nederland woont, krijgen wij dit automatisch door van de gemeente.
 • Maak afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen.
 • Geef deze afspraken aan ons door via formulier van de overheidMededeling bij echtscheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. U regelt de verdeling van het ouderdomspensioen door dit formulier in te vullen en naar ons op te sturen.
 • Maak afspraken over het bijzonder partnerpensioen. Hiervan kan uw ex-partner afstand doen via de afstandsverklaring van het pensioenfonds. Vraag deze afstandsverklaring bij ons op via 020 426 6360. Dat kan pas als uw scheidingsdatum/datum einde relatie definitief is.

 

Ouderdomspensioen verdelen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had

Het verdelen van ouderdomspensioen na een scheiding noemen we verevening. U hebt een aantal mogelijkheden voor verevening:

 • U verdeelt uw ouderdomspensioen volgens de wettelijke verdeling: ieder de helft
 • U spreekt af met uw partner dat u het ouderdomspensioen niet verdeelt.
 • U spreekt een andere verdeling af, bijvoorbeeld 30%-70%
 • U spreekt niets af, uw ex-partner blijft recht houden op de helft van uw ouderdomspensioen.

regelt de verdeling van het ouderdomspensioen door dit formulier in te vullen en naar ons op te sturen.

Partnerpensioen regelen als u getrouwd was, een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap had

Partnerpensioen dat na de scheiding voor uw ex-partner is gereserveerd noemen we het bijzonder partnerpensioen. Daarvoor hebt u een aantal mogelijkheden:

 • Uw ex-partner doet afstand van het bijzonder partnerpensioen. U kunt dit laten vastleggen in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant. Of u kunt een afstandsverklaring bij ons opvragen via 020 426 360.
 • U spreekt niets af, dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden een bijzonder partnerpensioen van ons uitgekeerd. Standaard krijgt uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen.

Meteen regelen

U regelt de toekenning van het partnerpensioen door de afspraken die u hebt gemaakt vast te leggen en aan ons te melden. Bijvoorbeeld via een brief die u beide hebt ondertekend.

Niet iedere afwijkende afspraak kan door ons worden uitgevoerd. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via 020 4266 360.

Standaard krijgt uw ex-partner de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Verevend ouderdomspensioen blijft onderdeel van uw pensioen

Het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner blijft onderdeel van uw pensioen. Beslissingen die u maakt over uw gedeelte, gelden ook voor het gedeelte van uw ex-partner. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, wordt het gedeelte van uw ex-partner weer bij uw pensioen gevoegd.

Pensioen afsplitsen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het pensioen af te splitsen (dit noemen we conversie). Dit kan alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Lees meer over conversie.