Nieuwsbericht

Extra verhoging van de pensioenen: hoe zit dat bij ons?

5 augustus 2022

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verhogen (indexeren) van pensioenen aangepast. In bepaalde gevallen kan dat dit jaar leiden tot een extra verhoging. Hoe zit het bij ons?

Indexatiemogelijkheden worden nog onderzocht

Momenteel worden de indexatiemogelijkheden bij IFF Pensioenfonds nog onderzocht.

Het toekennen van een extra verhoging is een complex proces waarbij we verschillende zaken moeten afwegen. Bijvoorbeeld wat een extra verhoging van de pensioenen in 2022 betekent voor de verwachte verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 en de ruimte die er overblijft voor het eventueel toekennen van inhaalindexatie. Maar ook hoe een extra verhoging uitpakt voor de verschillende deelnemersgroepen en generaties.

In tegenstelling tot veel grote fondsen, heeft ons pensioenfonds over 2022 wel een gedeeltelijke indexatie toegekend. (1,43% van 3,28%). Ook dit wegen we mee in ons besluit over de extra indexatie over 2022.

 

Voorwaarde toekennen extra verhoging

Daarnaast stelt de wet een voorwaarde voor het toekennen van de extra verhoging. Sociale partners moeten de intentie uitspreken om de pensioenen  opgebouwd in de huidige regeling straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zgn. “invaren”). Deze nieuwe pensioenregeling zal over een paar jaar ingevoerd worden. Dit besluit is door de sociale partners (nog) niet genomen.

We houden u via deze website op de hoogte van ons besluit over de extra indexatie in 2022.

wij zijn op zoek naar u