Nieuwe pensioenregels

De overheid komt met nieuwe regels voor uw pensioen

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. 

Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

Transparanter en persoonlijker

Het pensioen wordt transparanter en persoonlijker:

  • het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt;
  • wat je daarmee aan vermogen opbouwt;
  • en wat je daarmee straks aan pensioen kunt verwachten.

Ook zal het pensioen straks directer meebewegen met de ontwikkelingen op financiële markten. Dat betekent dat als het goed gaat dat ook zichtbaar is in het pensioen, maar ook als het tegenzit.

Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?
Bekijk de video van de overheid of lees meer op de website van de overheid.

Uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, gaan de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023 in. Daarna zijn IFF en de sociale partners aan zet. Zij bepalen samen, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe uw pensioenregeling er in detail komt uit te zien. Daarna kunnen we voor u berekenen wat de wijzigingen betekenen voor uw persoonlijke pensioen en de wijzigingen in de administratie verwerken. Dit moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

Wij houden u op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Tijdens de overgang naar de nieuwe regeling blijven wij u hierover natuurlijk infomeren.

Uit onderzoek blijkt dat ca. 40% van de deelnemers graag op de hoogte blijft tijdens het proces naar de nieuwe pensioenregeling.

Tijdslijn

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

De nieuwe wetgeving gaat in. IFF en de sociale partners maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

IFF en de sociale partners nemen besluit over uw nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Veelgestelde vragen

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen die zijn vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen  steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen is de pensioenwet aangepast. 

De nieuwe regels voor pensioen gelden per 1 juli 2023, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Sociale partners en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn.

Voorlopig verandert er nog niets. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Op basis van de nieuwe wet maken de sociale partners nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.