Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

De gemeente geeft een huwelijk of geregistreerd partnerschap direct aan ons door. U hoeft zelf niets te regelen om uw partner in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen. Bij andere samenlevingsvormen heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals een notarieel samenlevingscontract hebben.

U bouwt bij IFF pensioenfonds ouderdoms- en partnerpensioen op en er is wezenpensioen verzekerd. Het ouderdomspensioen is voor u zelf. Het partnerpensioen is voor een eventuele partner na uw overlijden. Het wezenpensioen is voor uw eventuele kinderen na uw overlijden. Wat er precies voor uw partner en kinderen geregeld is, hangt af van uw situatie en de keuzes die u maakt.

U overlijdt voordat u met pensioen gaat

Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum (uw 67ste verjaardag) bij IFF was blijven werken. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen levenslang. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen. Elk kind krijgt 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum bij IFF was blijven werken.

U overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan

Uw partner krijgt bij uw overlijden het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw dienstverband bij IFF. Gaat u uit dienst, dan zijn uw kinderen niet meer voor het wezenpensioen verzekerd. Behalve als u bij uitdiensttreding hebt gekozen voor het omzetten van een deel van uw ouderdomspensioen in wezenpensioen. In dat geval krijgen uw kinderen elk 14% van het verlaagde ouderdomspensioen dat u tijdens uw dienstverband bij IFF hebt opgebouwd.

 

U overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan

Uw partner ontvangt na uw overlijden partnerpensioen. Dat is standaard ongeveer 70% van uw opgebouwde ouderdomspensioen, maar kan ook meer of juist minder zijn. Hoeveel pensioen uw partner uiteindelijk ontvangt, hangt af van de keuzes die u bij pensioeningang maakt. U kunt bij pensioeningang:

Het partnerpensioen mag maximaal 70% van het verlaagde ouderdomspensioen zijn.

Uitkering overheid 

Nabestaanden kregen in het verleden vaak nog een overheidsuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (www.svb.nl/nl/anw). Door allerlei voorwaarden hebben niet veel nabestaanden er nog recht op. Nabestaanden kunnen bij uw overlijden daardoor in inkomen terugvallen. Als u dit wilt voorkomen, dan moet u hier zelf iets voor regelen. 

Veelgestelde vragen

  • U hoeft uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Wel als u een samenlevingscontract sluit. U ontvangt dan aanvullende informatie en een formulier dat u ingevuld terugstuurt naar het fonds.

  • U en uw partner moeten een notarieel samenlevingscontract gesloten hebben om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.

    • Uw relatie moet vóór de pensioendatum tot stand moet zijn gekomen.
    • Uw partner moet aangemeld zijn bij het pensioenfonds.
  • Hebt u een ex-partner die recht heeft op een bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit bijzonder partnerpensioen op het partnerpensioen in mindering gebracht.