Nieuwsbericht

Veel belangstelling voor Pensioencafe over pensioen in het buitenland

25 oktober 2021

Op 13 oktober organiseerden we het eerste Engelstalige Pensioencafe van IFF Pensioenfonds. Het Pensioencafe is een serie aan themabijeenkomsten van het pensioenfonds. Door steeds een specifiek pensioenthema te behandelen willen we voorzien in de  diverse informatiebehoefte van verschillende deelnemersgroepen die bij ons pensioen opbouwen. Dit jaar was het onderwerp pensioen in het buitenland. 

Voor het eerst organiseerden we het Pensioencafe in webinarvorm, een positieve ervaring wat ons betreft. De belangstelling was groot. Ongeveer 40 deelnemers hebben het webinar tot het einde gevolgd. Hebt u het webinar gevolgd? Wellicht hebt u door het issue met de chatfunctie uw vraag niet kunnen stellen. U kunt deze alsnog stellen via iffpensioenfonds@blueskygroup.nl

Hebt u het webinar niet bijgewoond? Bekijk dan de videosamenvatting. 

Veelgestelde vragen over pensioen in het buitenland

Belangrijk is dat u ons altijd informeert over uw woonplaats. Het meest handige is als u een Nederlandse bankrekening blijft aanhouden om mogelijke transferproblemen in de toekomst te voorkomen.

Dit moet u zelf aan het pensioenfonds doorgeven.

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw pensioenuitkering. Deze kunt u schriftelijk en ondertekend aan ons doorgeven. Alleen als u binnen Nederland verhuist hoeft u uw adreswijziging niet door te geven. Wij ontvangen deze informatie automatisch van de Basisregistratie Personen (BRP).

Zolang het pensioenfonds op de hoogte is van de gegevens van de deelnemer (adresgegevens) wordt die op de gebruikelijke wijze geïnformeerd door het pensioenfonds. Er is dan dus geen verschil met iemand die in Nederland woonachtig is. Het pensioenfonds ontvangt voor een Nederlands ingezetene de adresgegevens en informatie over (het einde van) een huwelijk/geregistreerd partnerschap rechtstreeks via de BRP (Basisregistratie Personen). Een deelnemer die in het buitenland woonachtig is, moet de informatie zelf aan het pensioenfonds doorgeven.

Het pensioenfonds is in beginsel verplicht om mee te werken aan een waardeoverdracht van binnen de EU. Voor een waardeoverdracht van buiten de EU wordt in principe ook meegewerkt maar geldt de verplichting niet. Aan waardeoverdrachten van en naar de UK wordt niet meegewerkt. Als de overdragende uitvoerder (aanvullende) eisen stelt, wordt beoordeeld of er meegewerkt kan worden aan de waardeoverdracht.

 

Voor de ingang van het pensioen wordt het reglement en de keuze(s) van de deelnemer gevolgd. De pensioenuitkering vindt op dezelfde wijze plaats. De inhoudingen verschillen wel. Een deelnemer kan, afhankelijk van het land waarin hij/zij woonachtig is, een vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst. Als het pensioenfonds de uitkering moet overmaken naar een buitenlandse bankrekening en hiervoor kosten moeten worden gemaakt, komen die voor rekening van de deelnemer. Er wordt alleen uitgekeerd in euro’s.

 

Voor partner-en wezenpensioen geldt in het buitenland hetzelfde als in Nederland. Partner en eventuele kinderen moet op het moment van uitkering een Nederlands BSN aanvragen.

In het geval van internationale waardeoverdracht kan de belastingdienst belastingvrijstelling verlenen als:

naarhetbuitenland