Betrokken aandeelhouder

Wij gaan het gesprek aan en maken gebruik van onze stem

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het fonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties. Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Verder gaan wij als aandeelhouder met bedrijven in gesprek. Deze manier van invloed uitoefenen heet engagement (betrokkenheid).

Onze stem gebruiken

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Wij zien het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is uitbesteed aan WTW & Robeco, onze vermogensbeheerder van de aandelenportefeuille. In de stemrapportages leest u hoe zij gestemd hebben.

Het gesprek aangaan

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Door als aandeelhouder met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid). Het voeren van de gesprekken is ook uitbesteed aan WTW & Robeco. In de engagementrapportages leest u over deze gesprekken.

Volg onze betrokkenheidsactiviteiten

Wij bekijken dit jaar hoe we verder gaan met verantwoord beleggen. Wij willen kijken hoe wij, binnen de beleggingsmogelijkheden die wij hebben, zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan een verantwoorde toekomst. Dit houdt in dat wij zowel ons bestaande beleggingen zullen beoordelen, maar ook de criteria die wij van belang achten bij het selecteren van nieuwe beleggingen. Onze beslissingen hierover delen wij op deze pagina en willen wij dit jaar vastleggen in een vernieuwd beleid over verantwoord beleggen.