Nieuwsbericht

We verhogen uw pensioen met 1,43% per 1 januari 2022

12 december 2021

Per 1 januari 2022 verhogen wij uw pensioen met 1,43%. Dit is een gedeeltelijke indexatie. De prijzen stegen afgelopen jaar harder dan dat wij uw pensioen verhogen, namelijk met 3,28%

Om uw pensioen te kunnen verhogen kijken we naar de financiële positie van het fonds. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen. Dit heet toekomstbestendig indexeren. Voor het verhogen van uw pensioen kijken we naar de beleidsdekkingsgraad van september 2021. Deze moet minimaal 110% zijn om een (gedeeltelijke) verhoging toe te kennen. Onze beleidsdekkingsgraad was eind september 15,6%, hoog genoeg dus voor een gedeeltelijke verhoging. Een volledige verhoging van de pensioenen met de stijging van de prijzen kan pas bij een beleidsdekkingsgraad van
rond de 122% per eind september.

* voor de prijsontwikkeling kijken we naar prijsindex van het CBS gemeten over de periode oktober t/m oktober.