Nieuwsbericht

Uw mening over het pensioenfonds in 2021

22 maart 2022

Wij vinden uw mening over het pensioenfonds belangrijk. Eind 2021 hielden we daarom een onderzoek over uw tevredenheid en vroegen wij u waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. In dit bericht zetten we de belangrijkste resultaten op een rij.

Tevreden over het pensioenfonds

U bent over het geheel genomen tevreden over het pensioenfonds, de pensioenregeling, de informatievoorziening en de financiële resultaten van het pensioenfonds. Deze beoordeelt u allen met een rapportcijfer van een 8. De informatievoorziening van uw pensioenfonds houdt u dan ook graag onveranderd. Wel is er behoefte aan meer laagdrempeligheid en (online) handvatten bij pensioenverdieping. Dit kan bijvoorbeeld een mini-cursus pensioen zijn.

Beleggen, risico’s en duurzaamheid

Om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds uw pensioenpremie. Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Wij vroegen u in hoeverre u vindt dat het pensioenfonds meer of juist minder risico moet nemen bij het beleggen voor uw pensioen. Een meerderheid van 54% geeft aan zich in de huidige risico-houding van het fonds te kunnen vinden. 14% heeft de voorkeur voor minder risico en 12% ziet het pensioenfonds liever meer risico nemen.

Bij het beleggen voor uw pensioen houden wij rekening met Environmental,  social en governance (ESG)-factoren. Verantwoord beleggen vindt u belangrijk, 43% geeft aan dat het pensioenfonds - tot een bepaalde mate- rekening moet houden met duurzaamheid. Ook als niet vooraf duidelijk is of het een voordeel of nadeel voor het pensioenfonds(en het eigen pensioen) oplevert. 

Er is ook behoefte aan meer inzicht in de verantwoord beleggen activiteiten van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld in waar het pensioenfonds wel/niet in belegt. 

De duurzaamheidsthema’s die u belangrijk vindt:

  • geen honger
  • goede gezondheid en welzijn
  • kwaliteitsonderwijs
  • schoon water en sanitair
  • betaalbare en duurzame energie
  • geen armoede

We nemen uw input mee in ons ESG-beleid.

Wat leren we van het onderzoek?

Met de uitkomsten van het onderzoek willen we onszelf waar mogelijk verbeteren. Onze pensioencommunicatie kan laagdrempeliger en begrijpelijker en we zullen meer inzetten op digitaal communiceren. Ook zullen we de  informatievoorziening over verantwoord beleggen verbeteren.

Wij zijn blij dat 344 deelnemers meegedaan hebben en bedanken hen hartelijk voor hun medewerking aan het onderzoek.