Nieuwsbericht

Het nieuwe pensioen: de feiten op een rij

12 december 2021

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan, maar wat is er eigenlijk over bekend? En vooral: wat betekent het voor uw eigen pensioen? We zetten de zaken voor u op een rij.

Twee regelingen

Het nieuwe stelsel biedt een keuze uit twee mogelijkheden. Die heten officieel het ‘nieuwe pensioencontract’ en de ‘verbeterde premieregeling’. Die termen zijn wat onduidelijk, maar het zijn allebei premieregelingen. Dat betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de betaalde premie (door de werkgever en door u) en het rendement op beleggingen. Dat is anders dan de huidige regeling, waarin u elk jaar een bepaald percentage van uw pensioenaanspraak opbouwt. Het pensioen wordt dus minder zeker.

Individueel en collectief

Het belangrijkste verschil tussen het ‘nieuwe pensioencontract’ en de ‘verbeterde premieregeling’.

Is dat de eerste optie meer collectieve elementen heeft (waarbij deelnemers de lusten en de lasten delen), terwijl de verbeterde premieregeling meer individuele keuzes biedt.

Keuze maken

De komende periode zullen de sociale partners (werkgever en vakorganisaties) een keuze maken voor een van de twee nieuwe regelingen. Uitgangspunt bij die keuze is welke regeling het beste is voor de deelnemers. Het wachten is nog op de aangepaste Pensioenwet, waarin de details zullen worden uitgewerkt.

Het ‘oude’ pensioen

Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, kan worden overgeheveld naar de gekozen nieuwe regeling. Dat heet ‘invaren’. Ook daarvoor geldt dat de sociale partners zullen beoordelen wat voor de deelnemers het beste is. Niet invaren is een mogelijkheid maar maakt het wel ingewikkelder, omdat deelnemers en pensioenfondsen dan te maken hebben met verschillende regelingen die tegelijk moeten worden uitgevoerd.

De planning

De aangepaste Pensioenwet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, zal waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treden, een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen dan conform de nieuwe wet werken. 

Steeds op de hoogte

Er is nog veel onzeker, er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Het pensioenfonds stelt uw belangen daarbij centraal en zal u uiteraard ook de komende tijd op de hoogte houden!

pensioensetlsel 2