Principe-pensioenakkoord!

12 juni 2019

Na ongeveer 10 jaar onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel, is er een principe-akkoord bereikt. Er is overeenstemming tussen werkgevers en werknemers (de sociale partners) en de regering. De noodzaak om nieuwe pensioenregels af te spreken was groot.

Zo worden we steeds ouder, werken we steeds vaker niet ons hele leven in loondienst en is het stelsel erg afhankelijk van de rentestand. Met het pensioenakkoord is dus haast geboden. * Rond 15 juni wordt duidelijk of de vakbondsleden akkoord gaan. Daarna moeten veel zaken uit het akkoord verder uitgewerkt worden. De verwachting is de nieuwe afspraken pas in 2022 in wetgeving gegoten zijn. Daarom kunnen we nog niet vertellen wat dit pensioenakkoord precies betekent voor je pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Het pensioenakkoord op hoofdlijnen

  • De AOW-leeftijd wordt tijdelijk bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan eerder was afgesproken. Een jaar langer leven is straks niet meer 1 jaar langer werken, maar 8 maanden.
  • Mensen met een zwaar beroep kunnen eerder stoppen met werken. De boete voor werkgevers vervalt.
  • De hoogte van pensioenen beweegt mee met de economie. Daardoor kunnen pensioenfondsen de pensioenen sneller verhogen in goede economische tijden. Maar de pensioenen gaan ook sneller omlaag als het economisch niet zo goed gaat.
  • Er komt waarschijnlijk geen verplicht pensioen voor zzp'ers. Wel zijn er plannen in de maak waarmee ze makkelijker kunnen deelnemen aan een pensioenregeling bij een pensioenfonds.

Einde van de doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw, wordt afgeschaft. Werknemers van ongeveer 45 jaar bouwen straks minder pensioen op met dezelfde premie. Daarvoor is compensatie nodig. Voor jongere werknemers is het omgekeerd. Zij bouwen straks juist meer pensioen op met dezelfde premie.

Sterke elementen van huidige pensioenstelsel blijven
Vergeleken met andere landen in de wereld kent Nederland de minste armoede onder ouderen. Dat komt door een aantal sterke punten in het stelsel. Die blijven straks overeind. Deze sterke punten zijn:

  1. Pensioen opbouwen is voor werkgevers en hun werknemers verplicht, waardoor veel mensen pensioen opbouwen in Nederland
  2. Door het samen delen van de risico’s kunnen pensioenfondsen de pensioenen levenslang uitkeren, hoe oud je ook wordt
  3. Het pensioenstelsel heeft omdat veel mensen meedoen, relatief lage kosten
  4. De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen
  5. Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming voor de nabestaanden van pensioendeelnemers en voor deelnemers die arbeidsongeschikt raken

 

* Inmiddels hebben de bonden ingestemd met het pensioenakkoord.