Nieuwsbericht

Datalek: uitkomst onderzoek en maatregelen

9 november 2021

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group (BSG), onze uitvoeringsorganisatie. BSG heeft de data die mogelijk gelekt kunnen zijn in samenwerking met een gespecialiseerd onderzoeksbureau geanalyseerd. De uitkomst van dit onderzoek is nu bekend en is in lijn met de voorlopige analyse.

Uitkomsten van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?

Uit het onderzoek blijkt dat er persoonsgegevens van een aantal deelnemers gelekt zijn.

  • Ontvangt u pensioen of hebt u een waardeoverdracht gedaan?

We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn.

Het gaat om data als namen, geboortedatum, polis- en personeelsnummer, BSN en/of bankrekeningnummers en pensioenbedragen. Er is geen kopie van uw identiteitsbewijs gelekt.

Maatregelen

Uw digitale veiligheid is voor ons van groot belang. Het ontstane datalek nemen wij dan ook hoog op. Blue Sky Group heeft direct een aantal acties in gang gezet dat tot doel heeft de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen, zijn betrokken toezichthouders geïnformeerd en is aangifte gedaan bij de politie. 

Daarnaast kijken wij als bestuur van uw pensioenfonds, mee vanuit onze eindverantwoordelijkheid naar de processen, het onderzoek en naar waar verbeteringen gewenst zijn en risico’s te beperken zijn, om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

De uitbetaling van uw pensioenuitkering

U hoeft zich geen zorgen te maken over de uitbetaling van uw pensioenuitkering als gevolg van het datalek.

Blijf alert op informatie die u van ons ontvangt

Op basis van het onderzoek omtrent het datalek is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks vragen we u om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden zouden zich kunnen voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie vragen.

Wat te doen bij twijfel?

Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via telefoon (020) 426 63 60 of e-mail iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.