News release

We hebben ons herstelplan geüpdatet

19 May 2021

We hebben ons herstelplan geüpdatet en bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2020 (108,1%) opnieuw lager was dan de vereiste dekkingsgraad (114,5%).

Eind maart 2020 dienden we een herstelplan in bij de DNB omdat onze beleidsdekkingsgraad eind december 2019 lager was dan de vereiste dekkingsgraad. Dit heet een reservetekort en betekent dat we op dat moment te weinig financiële buffers hadden. Als pensioenfonds moet je dan een herstelplan indienen bij de DNB. Dat plan hebben we dus eind maart 2021 geüpdatet en ingediend.

Wat staat er in het herstelplan?

Het herstelplan is een doorrekening van het beleid dat we nu voeren naar de toekomst. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad.

Wat betekent dit geactualiseerde herstelplan voor mijn pensioen?

Als de wereld zich beweegt volgens het herstelplan betekent dit dat uw pensioen mogelijk een langere periode niet volledig verhoogd kan worden.

Het huidige herstelplan gaat er vanuit dat het fonds eind 2021 weer voldoende financiële buffers heeft en vanaf dat moment niet langer in te kort is. Ook is er dan eind 2021 weer een gedeeltelijke verhoging van uw pensioen mogelijk. Afgelopen jaar hebben we echter ervaren dat de wereld zich anders dan het herstelplan kan bewegen.

Wilt u meer weten over de financiële positie van het fonds?

Wij publiceren maandelijks onze dekkingsgraad en een toelichting op onze financiële positie  op deze website. 

Veelgestelde vragen

  • Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar een herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

  • Het pensioenfonds is hersteld als de beleidsdekkingsgraad minimaal gelijk is aan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dan weer voldoende financiële buffers.