Risicomanagementbeleid

Mei 2018

Een van de belangrijkste taken van het pensioenfonds is het in de gaten houden van de risico’s die we kunnen lopen.

Het pensioenfonds moet haar vermogen beleggen om meer geld in kas te krijgen maar beleggen brengt altijd risico met zich mee. Tot nu toe heeft het pensioenfonds wat veiliger belegd zodat er over langere termijn toch genoeg geld binnen komt.

Het pensioenfonds moet dus in kaart brengen wat de risico’s zijn en in hoeverre we denken dat het grote of kleine gevolgen zal hebben.

Wat risico’s betreft hebben we 2 soorten risico’s:

Financiële risico’s zijn alle risico’s die het pensioenfonds loopt op het gebied van beleggen en beheren van het geld dat wordt ingelegd en het daarmee opgebouwde extra geld. Dat geld wordt onder andere gebruikt om het pensioen uit te betalen.

Niet-financiële risico’s zijn risico’s waar het bestuur van grote invloed is. Dingen die daar onder vallen zijn:

  • Continuïteit: Is er genoeg opvolging als er iemand stopt als bestuurder
  • Uitbesteden: Hoe worden werkzaamheden die niet door het bestuur worden gedaan in de gaten gehouden
  • IT: Wat gebeurt er als er bijvoorbeeld een cyberaanval plaats vindt
  • Juridisch: Worden contracten goed gecontroleerd
  • Integriteit: Hoe gedraagt het bestuur zich

Van al deze risico’s heeft het bestuur in kaart gebracht hoe veel of weinig risico het wil lopen, welke maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken en wat het restrisico ís wat overblijft.

Uiteraard let het pensioenfonds op alle risico’s maar met name het uitbestedingsrisico en  IT risico zijn de topics waar nu extra opgelet wordt. Wat uitbesteding betreft kijkt het pensioenfonds naar bv hoe wordt er met de persoonsgegevens om gegaan en wat IT betreft is onder andere cyber aanvallen een gevaar en het pensioenfonds wil niet dat alle gegevens zo maar op straat komen te liggen.