Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement.

Sluiten

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudig informatie terugvinden op onze website. Op deze pagina vindt u een antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website. Of neem contact op met Pensioenservice.

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020

Dit jaar staat voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf dit jaar hebben betaald aan pensioenpremie. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten. De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. De premie voor eventuele vrijwillige aanvullende dekkingen wordt niet getoond.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ziet u alleen de premie voor uw arbeidsgeschikte gedeelte. Er wordt geen premie in rekening gebracht voor het arbeidsongeschikte gedeelte.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Veelgestelde vragen over het UPO

Wij hebben de gegevens gebruikt die op 1 januari 2020 bij ons bekend waren. Bent u bijvoorbeeld getrouwd na 1 januari 2020, dan staat uw nieuwe partner nog niet op het UPO vermeld. Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke gegevens vóór 2020 en ziet u dat niet op het UPO?  Neem dan contact met ons op.

Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris, maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttimepercentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn, maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast kan een echtscheiding of een waardeoverdracht van een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) van invloed zijn.

De toelichtingen van afgelopen jaren vindt u op de website bij downloads. In 2020 is er geen aparte UPO toelichting. Hebt u vragen dan kunt u de informatie op de website lezen of u kunt contact opnemen met onze afdeling pensioenservice.

U kunt dit jaar op uw UPO weer zien wat uw bereikbaar pensioen is. Wij gaan er bij de berekening vanuit dat uw salaris, uw werktijdpercentage en het pensioenreglement niet wijzigen. Ook een andere wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, kan de hoogte van het pensioen beïnvloeden.

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer informatie vindt u hier

Op het UPO vindt u de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en er staat eventueel vermeld dat er een herstelplan van toepassing is. Deze informatie is op basis van voorlopige cijfers. De cijfers worden pas later dit jaar definitief vastgesteld. 

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Lees hier meer over de actuele financiële positie.

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: onder het kopje 'Hoe zeker is uw pensioen?'.

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Na uitdiensttreding kunt u geen (nieuwe) partner meer aanmelden bij het pensioefonds. Staat op dit UPO geen partner vermeld en is er wel een pensioen voor een partner opgebouwd? Dan wordt dit op uw pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds IFF

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage