Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

 • Het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat
 • Onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
 • De ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen De (buitenlandse) banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering. 

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.200.L01) en de naam van het fonds (IFF Pensioenfonds).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt?. Bij overlijden ontvangen wij geen bericht van buitenlandse instanties. Dus moeten wij elk jaar uw gegevens beoordelen om te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen.

De beoordeling gaat via de 'Registratie Niet Ingezetenen' (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

 • Een notaris
 • Uw gemeente
 • Justice of peace
 • De lokale politie
 • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
 • Een ambassade of consulaat

Een solicitor, lawyer of een attorney at law zijn geen bevoegde instanties. Staat er op uw bewijs van in leven zijn een stempel (of zegel) en handtekening van een solicitor, lawyer of een attorney at law? Dan wordt uw bewijs van in leven zijn niet goedgekeurd.

Stuur het formulier op tijd terug

Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december van het jaar hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

Uploaden via MijnIFFPensioen. Ga naar Mijn gegevens en kies 'Documenten digitaal aanleveren'

Mailen naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Wilt u het formulier digitaal terugsturen? Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. Soms hebben wij het originele bewijsstuk van u nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt)
 • als wij hier specifiek om vragen

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Bent u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen* om aan te tonen dat u nog in leven bent. Bel of mail voor een afspraak.

*Langskomen is door de maatregelen rondom het coronavirus tijdelijk niet mogelijk.