Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Loonheffing

De belastingtarieven per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 zijn de belastingtarieven aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Hierdoor kan uw pensioenuitkering lager zijn. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kunt u via MijnIFFPensioen regelen. Log in op MijnIFFPensioen en geef via 'Mijn gegevens' door of u wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2020
Hebt u naast uw pensioen van IFF Pensioenfonds nog een ander inkomen? En is daardoor uw totale inkomen in 2020 meer dan € 21.043,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2020 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

AOW en WAO/WIA-uitkering

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2021.

Ontvangt u nog géén AOW?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is in 2021 66 jaar en 4 maanden. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2021 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2021.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verhoogd naar 5,75% (was in 2020 5,45%)

  • De bijdrage Zvw betaalt u over uw pensioenuitkering en uw AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 58.311,- in 2021. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijgt u later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.