Serie

Wij zorgen voor uw pensioen: Jos Stelder, sleutelfunctie 'extra geruststelling'

12 december 2021

In de serie 'Wij zorgen voor uw pensioen!' krijgt u een kijkje in de keuken van uw pensioenfonds. Maak kennis met bestuursleden en andere (ex) collega's die een rol hebben in het zorgen voor een goed IFF pensioen. 

Even voorstellen

Jos Stelder (70), voorheen algemeen directeur van IFF Nederland, is tegenwoordig binnen het pensioenfonds de sleutelfunctiehouder interne audit. Een hele mond vol, maar wat houdt het in en wat heeft de deelnemer eraan? 

Jos Stelder werkte in totaal zo’n vijftien jaar voor IFF. Eerst vervulde hij een commerciële functie bij het flavours-onderdeel van IFF in de Benelux. Vervolgens stapte hij over naar een klant, het tegenwoordige Frito-Lay. Acht jaar later kwam hij terug en werd hij uiteindelijk algemeen directeur van IFF Nederland, tot 2001. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven was hij Executive Director bij de wereldwijde brancheorganisatie IOFI (International Organization of the Flavor Industry). In 2016 ging hij met pensioen.

Sleutelfunctie: extra geruststelling

De verplichte aanstelling van sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen is een extra zekerheid die is ingebouwd op grond van een Europese richtlijn, IORP2. Die moet ervoor zorgen dat het in de hele EU goed en uniform wordt geregeld. Het ene land is op het gebied van pensioen beter georganiseerd dan het andere. In Nederland hadden we de sleutelfuncties misschien niet eens echt nodig. En omdat we bij het IFF Pensioenfonds ook maar beperkte middelen hebben, proberen we het zo efficiënt mogelijk te organiseren.’

De rol van sleutelfunctiehouder

Er zijn drie van zulke sleutelfuncties. Bij risicobeheer gaat het om het goed beheersen van alle risico’s die een pensioenfonds loopt. Bij de actuariële functie draait het om verzekeringstechnische zaken. En de sleutelfunctiehouder interne audit controleert of alles loopt zoals het is afgesproken, zowel binnen het pensioenfonds als met bijvoorbeeld De Nederlandse Bank als externe toezichthouder.

Jos Stelder: ‘Laat ik een voorbeeld noemen. Het pensioenfonds heeft afgesproken wat het beleid is op het gebied van verantwoord beleggen, en hoe het dat wil uitvoeren. Als sleutelfunctiehouder controleer ik of het pensioenfonds in de praktijk doet wat het heeft afgesproken, of de juiste procedures zijn gevolgd en of dat bijvoorbeeld klopt met de instructies van De Nederlandsche Bank.

Ik ben geen bestuurslid, maar woon de bestuursvergaderingen wel bij. Zo weet ik wat er speelt, en dat is waardevol voor mijn rol als sleutelfunctiehouder. Ik doe het nu twee jaar en ik heb kunnen vaststellen dat het pensioenfonds de zaken goed op orde heeft en dat het beleid op een ordentelijke manier wordt uitgevoerd. Dus dat is een extra geruststelling voor de deelnemers.’

‘Laat uw stem horen!’

‘In mijn actieve jaren had ik in mijn rol als werkgever natuurlijk al te maken met het pensioenfonds en daarna ben ik op een gegeven moment benaderd voor de kweekvijver van potentiële nieuwe bestuursleden. Een belangrijk initiatief, want het is best lastig om in eigen gelederen mensen te vinden die zich voor het pensioenfonds willen inzetten.

Ik ben voorzitter van een oldtimer-club, in mijn garage staat een 40 jaar oude Mercedes SL die ik liefdevol in goede conditie houd. Zo is het ook met ons pensioenfonds. Daarom heb ik nog wel een belangrijke boodschap voor de actieve leden. Als een pensioenfonds alleen draait op de inzet van mensen die niet meer werken, dan gaat dat op een gegeven moment wrikken. We hebben juist ook actieve leden nodig die hun stem willen laten horen en zich willen inzetten voor het pensioenfonds. Dus laat van u horen!’