Nieuwsbericht

Wie zorgen er voor uw pensioen?

7 juli 2021

Uw pensioenfonds heeft als doel uw oudedagsvoorziening te verzorgen en zorgt ook voor pensioen voor uw nabestaanden als u er niet meer bent. Het fonds wordt bestuurd door zes bestuursleden: drie namens werkgever, twee namens werknemer en één bestuurslid namens gepensioneerden. Een zogenaamde paritair bestuur, die IFF goed kent. Per 1 juli is er een wisseling in het bestuur van het fonds. Aanleiding om u voor te stellen aan de mensen die voor uw pensioen zorgen.

Bestuurswissel per 1 juli

Per 1 juli 2021 treedt Frenz van der Aa uit het bestuur van het pensioenfonds. Er loopt momenteel een benoemingsprocedure ter vervanging van Frenz, die sinds 1995 het gezicht van het pensioenfonds was. Wij bedanken Frenz voor zijn inzet die vele jaren!

Even voorstellen

Benieuwd wie er voor uw pensioen zorgen? Klik hier om te zien wie er in het bestuur zitten. Wilt u meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur? Of over het (beleggings-)beleid van het pensioenfonds? Klik dan hier

Wij staan graag met u in contact!

Wij staan graag met u in contact, het liefst digitaal. Hebt u vragen aan het bestuur? Stuur dan een e-mail naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl. Vergeet u niet uw e-mailadres vast te leggen in MijnIFFPensioen?

‘Ik vind het mooi dat IFF nog een echt ondernemingspensioenfonds heeft (al bijna 70 jaar!), die de pensioenafspraken uitvoert voor en door collega’s. Met een scherp oog voor risico’s “pas ik op de centen”, en zorg dat de administratie netjes op orde is.’

Hanneke Niekus, bestuurslid en penningmeester

'Ik vind het leuk deze specifieke materie zo begrijpelijk mogelijk aan anderen uit te leggen.'  

Daan van der Mee, Nieuw lid Verantwoordingsorgaan