Visitatie IFF Pensioenfonds over 2016

23 oktober 2017

Als pensioenfonds worden wij 1 keer per jaar beoordeeld door een zogenaamde visitatiecommissie.

Deze visitatiecommissie beoordeelt het functioneren van het pensioenfonds. Daarbij wordt ondere andere gekeken naar hoe het pensioenfonds omgaat met communicatie naar de deelnemers. Daarnaast wordt het beleggingsbeleid, risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging bij besluitvorming geëvalueerd.

In het verslag leest u meer details over de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie over het functioneren van IFF Pensioenfonds. Door tijdsplanning was het niet mogelijk deze op te nemen in het jaarverslag 2016.

In het algemeen hebben we een goede beoordeling gekregen met een aantal praktische aanbevelingen. We zijn als bestuur en ondersteunende commissies blij met dit behaalde resultaat.

Kees Wisse - Voorzitter Stichting IFF Pensioenfonds

Lees hier het verslag van de visitatiecommissie over 2016