Nieuwsbericht

Uw alertheid gevraagd voor datalek bij pensioenuitvoerder BSG

10 augustus 2021

Bij Blue Sky Group (BSG), de uitvoerder van het IFF Pensioenfonds, is een datalek ontstaan nadat, via een phishingmail, hackers toegang tot een mailbox hebben gekregen. Daarbij zijn vrijwel zeker persoonsgegevens gelekt van gepensioneerden, maar misschien ook van deelnemers die nog geen pensioen ontvangen. Na de ontdekking heeft BSG het lek gedicht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en er wordt aangifte gedaan bij de politie.

Alle deelnemers worden geïnformeerd over het lek en de mogelijke gevolgen daarvan. Er is geen geld of data weg, maar er bestaat een kans dat gestolen persoonsgegevens gebruikt worden voor phishing activiteiten. Het bestuur van het IFF Pensioenfonds vraagt u om extra alert te zijn op e-mailverkeer, telefoongesprekken, overige tekstberichten en gebeurtenissen die verdacht kunnen zijn en mogelijk kunnen leiden tot fraude. Ga nooit in op  verzoeken om inlogcodes te verstrekken, vragen om geld over te boeken  of andere pogingen tot misbruik van identiteit. Het IFF Pensioenfonds en BSG zullen nooit via mail of telefoon of anderszins vragen om wachtwoorden, inlogcodes of overboeking van geld. 

BSG heeft het toezicht op alle activiteiten rondom de uitvoering van pensioenen aangescherpt. De aard van de gelekte data is inmiddels grotendeels bekend. BSG en IFF Pensioenfonds betreuren het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. 

Voor vragen of extra informatie kunt u BSG op werkdagen van 08.00 - 19.00 uur bereiken via (020) 426 62 50 of datalek@blueskygroup.nl. Op de website www.blueskygroup.nl vindt u meer informatie.