Toeslagverlening

26 januari 2017

IFF Pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. De prijzen gingen het afgelopen jaar met 0,40% omhoog. Per ultimo 2016 was er sprake van een reservetekort bij het fonds. Er is daardoor geen ruimte voor verhoging van uw opgebouwde pensioen.