Nieuwsbericht

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

18 juli 2021

Bekijk in het jaarverslag 2020 hoe het pensioenfonds dit bijzonder jaar afging. Het plotseling stilvallen van de economie door corona heeft impact gehad op de financiële markten en op de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Toch behaalden we in 2020 goede beleggingsresultaten en konden we doordat bestuur en commissies van een afstand vergaderden de continuïteit waarborgen.

Namens het bestuur van het pensioenfonds bedanken wij alle deelnemers voor het gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar!

Jaarverslag 2020