In de ban van het coronavirus!

23 maart 2020

De ontwikkelingen rond de opmars en gevolgen van het virus gaan zo snel, dat we het risico lopen dat de informatie alweer verouderd is zodra het op de  website staat.  

Als fondsbestuur zitten we boven op de ontwikkelingen en we proberen de gevolgen voor uw pensioen(fonds) regelmatig met u te delen.  

Naast alle persoonlijk leed en verdriet heeft het virus ook grote gevolgen voor de dekkingsgraad van het fonds. In januari was de financiële positie van het fonds nog voldoende gezond om een gedeeltelijke indexatie uit te voeren. Sinds dat moment is de financiële wereld enorm veranderd. De aandelen verloren fors in waarde en de iets opgelopen rente daalde weer.

Nu hebben we als pensioenfonds gelukkig gekozen voor een conservatief beleggingsbeleid gericht op de lange termijn en spreiding van risico’s. Met als gevolg dat de beleidsdekkingsgraad  eind februari  nog 113,4% bedroeg.  

Wat is het effect op de korte termijn voor mijn pensioen?

Op korte termijn heeft een lage dekkingsgraad geen gevolgen voor de uitkeringen en de pensioenopbouw.     

Wat is het effect op de lange termijn voor mijn pensioen?

Voor de lange termijn zijn de gevolgen nog niet duidelijk. Blijven de financiële markten langere tijd in slecht weer opereren kan dat betekenen dat de uitkeringen volgend jaar misschien niet geïndexeerd kunnen worden. In extreme gevallen zal er misschien in de toekomst gekort moeten worden. Maar dat is nog erg onzeker.  

Voor het overige: 

Heel veel sterkte in deze voor velen moeilijke tijden. Let op uzelf en op elkaar!