Herstelplan ingediend

7 augustus 2020

Pensioenfonds IFF heeft eind maart 2020 een herstelplan bij de Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend, omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2019 (114,4%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (115,3%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had. Deze buffers heeft het pensioenfonds nodig, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Wat staat er in het herstelplan?
Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Het herstelplan is akkoord bevonden door De Nederlandsche Bank.