Nieuwsbericht

Haalbaarheidstoets 2019: uitkomst goed

18 juli 2019

Het pensioenfonds IFF heeft de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd
De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee het pensioenfonds kijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar naar gestreefd wordt en welke risico's daarbij spelen. Pensioenfondsen gebruiken voor de haalbaarheidstoets uniforme economische scenariosets die door De Nederlandsche Bank beschikbaar worden gesteld.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets
Uit de uitkomsten van de toets blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Ook bij een slecht weer scenario blijft het resultaat binnen die grenzen. De uitkomsten zijn ten opzichte van vorig jaar wel licht verslechterd.